Witaj w Bezpiecznej Przystani

Dziennym Domu Opieki

Zobacz więcej
Zapytaj o ofertę
Przewiń w dół

„Bądźmy oazą, gdzie człowiek zachwyca się życiem, także tym, które kosztuje wiele trudu.”

Phil Bosmans

Ostatnie bezpłatne miejsca.

Skorzystaj z oferty i zapisz się już dziś.

Wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić czas,
zamiast samotnie przebywać w domu zapraszamy do nas.

Gdzie jesteśmy?

Lokalizacja

Bezpieczna Przystań
Dzienny Dom Opieki
ul. Welecka 38
72-006 Mierzyn

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 17:00

Sobota - Niedziela
nieczynne

Cel działania

Celem działalności Dziennego Domu Opieki Bezpieczna Przystań jest fizyczna, psychiczna i społeczna aktywizacja podopiecznych przez poprawę ich samopoczucia i przywrócenia aktywnej postawy życiowej.

Zwiększamy poczucie sensu życia i integracji poprzez redukowanie izolacji i marginalizacji.

Uaktywniamy społecznie uczestników ośrodka, wspieramy ich samodzielność, codzienne funkcjonowanie.

Polepszamy funkcje psychofizyczne, poprzez działania opiekuńcze, terapeutyczne i profilaktyczne.

Organizujemy zajęcia w ramach terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz terapii ruchowej.

Zaspokajamy potrzeby towarzyskie, kulturalne i pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Co nas wyróżnia?

Naszą innowacyjnością jest ośrodek bez barier z dużym naciskiem na rehabilitację ruchową. Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji oraz fizjoterapii.

Dzienny Dom Opieki Bezpieczna przystań to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodek przeznaczony jest szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają pomocy. Placówka zapewnia więź z zespołem, ogranicza poczucie osamotnienia, wyzwala aktywność społeczną, podejmuje działania ułatwiające wykorzystanie czasu wolnego, profilaktykę i integrację ze środowiskiem.

O nas

Zapytaj o ofertę

Nasi specjaliści

Profesjonalny zespół terapeutyczny nie tylko z nazwy.

Jesteśmy osobami z predyspozycjami do pracy z osobami wymagającymi wsparcia.

Przez 20 lat pracowała w administracji wojskowej na różnych stanowiskach: pracownik socjalny, kierownik kadr. Los sprawi że po 20 latach pracy musiała przejść na rentę ze względu na stan zdrowia niepełnosprawnego syna. W 2016 r. ukończyła Policealną Szkołę o kierunku opiekun medyczny z myślą o tym aby pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym. Jest zawsze uśmiechnięta, cierpliwa, ma dużo empatii i chęci do pracy aby nieść pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Aleksandra Kałuszyner

Paweł Kucharski

Sylwia Rybak

Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu terapii i rehabilitacji ruchowej, edukacji wczesnoszkolnej oraz pracy socjalnej. Systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje, ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, gerontopedagogiki, resocjalizacji i socjoterapii, psychoonkologii. Ukończyła również studium terapeuty zajęciowego oraz opiekuna w domu pomocy społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, z dysfunkcją narządu ruchu oraz seniorami. Odkąd pamięta od zawsze chciała pracować z osobami, które potrzebują pomocy w życiu codziennym. Według Sylwii bardzo ważną kwestią jest to, że nie tylko kwalifikacje i praktyka wzbogacają wiedzę i przyczyniają się do ciągłego rozwoju, osoba pracująca z drugim człowiekiem powinna mieć tzw. powołanie. Posiada takie cechy jak: cierpliwość, wyrozumiałość, stanowczość, poszanowanie godności ludzkiej oraz tolerancja. Tych cech nie można wyuczyć się w szkole tego nie nauczą najlepsze studia to po prostu trzeba mieć w sobie. Praca daje jej wiele satysfakcji, czuje się potrzebna i wie, że jest potrzebna. Swoje doświadczenie zdobywała w Domu Pomocy Społecznej dla osób chorych psychicznie, w mieszkaniu chronionym dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi, Środowiskowym Domu Samopomocy pracując z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie oraz w NZOZ gdzie pełniła rolę specjalisty do spraw świadczenia usług społecznych i miała nadzór nad realizacją projektu na rzecz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Posiada 11 letnie doświadczenie w pracy z osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Z wykształcenia jest pedagogiem. Licencjat ze specjalności: Diagnoza i terapia pedagogiczna, dyplom magistra z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz certyfikowanym terapeutą systemowym pierwszego stopnia. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując z dziećmi i młodzieżą w świetlicy wsparcia dziennego w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie. W Miejskim Ośrodku Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie odbywał praktykę zawodową. Pracował z osobami niepełnosprawnymi świadcząc usługi opiekuńcze i asystenckie. Jako wolontariusz współpracował z należącą do Caritasu Świetlicą Wsparcia Dziennego „Barnimki”. Wolontariusz w świetlicy „Wesoła Chatka” Polskiego Czerwonego Krzyża.

Nasza oferta

W ramach ośrodka świadczymy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Nasze usługi są realizowane w formie indywidualnej i grupowej dostosowane do potrzeb podopiecznych. Realizujemy różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie podopiecznym jak największej - w miarę możliwości, sprawności psychofizycznej.

Kształtujemy samodzielność, rozumianą jako zdolność do dbania o siebie i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.


Różnorodność treści, przygotowanych form pracy i sprawdzonych metod ma stymulować do samodzielnej i twórczej aktywności uczestników. Wykorzystujemy do tego ich wszelkie zdolności oraz zainteresowania. Uczestnictwo w zajęciach pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolności do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.


Każdy uczestnik Dziennego Domu Opieki Bezpieczna Przystań ma opracowany indywidualny plan wspierająco – aktywizujący. Plan pracy jest ustalany z zespołem wspierająco aktywizującym oraz uczestnikiem lub jego rodziną. Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez poszczególnych pracowników i obejmują terapię:

Rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia) ma na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczestników.

Masaż całego ciała, który relaksuje i redukuje stres, daje ulgę napiętym mięśniom, poprawia stan i wygląd skóry, usprawnia działanie układu krążenia, limfatycznego oraz oddechowego

Kąpiel wirowa nazywana masażem podwodnym. Stanowi formę masażu kończyn dolnych lub górnych.

Światłolecznictwo lampą SOLLUX zmniejsza napięcie mięśni, wzmaga przemianę materii, pobudza receptory skóry, działa przeciwbólowo.

Zajęcia plastyczne - na zajęciach w pracowni plastycznej uczestnicy mają możliwość pobudzania wyobraźni twórczej. Zajęcia mają na celu integrację grupy, naukę współpracy, wzajemnej pomocy.

Choreoterapia, muzykoterapia aktywna, arteterapia muzyczno-ruchowa – inaczej terapia tańcem wykorzystująca taniec w grupie, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki.

Zajęcia komputerowo poligraficzne - w czasie tych zajęć uczestnicy uczą się podstaw wiedzy z zakresu obsługi komputera.

Ciemnia fotograficzna - zajęcia z wywołania zdjęć i materiałów w fotografii tradycyjnej.

Zajęcia kulinarne - uczestnicy wykonują różnego rodzaju potrawy (pod kontrolą terapeuty): ciasta, desery, dania mięsne, sałatki, surówki, zapiekanki, pizzę. Domeną tych zajęć jest aktywizacja i samodzielność, pobudzanie receptorów smakowych i węchowych, ale także rozwijanie u uczestników dbałości o estetykę.

Zajęcia z biblioterapii – wzbogacą wyobraźnię, rozszerzą zakres spostrzeżeń i pojęć. Są także inspiracją do aktywności intelektualnej – dyskusji, recytacji. Literatura ma swój olbrzymi udział w rozwoju osobowości, pomaga utrzymać równowagę emocjonalną, chroni przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, uczy nowych zachowań, daje wzory osobowe.

Zajęcia relaksacyjne - Podczas relaksacji ciało odpoczywa przyspiesza proces leczenia, poprawia pracę systemu immunologicznego, usuwa negatywne skutki stresu, pozwala odnaleźć wewnętrzną równowagę, daje uczucie wyciszenia i spokoju, powoduje lepsze nastawienie do życia, poprawia koncentrację i pamięć.

Zajęcia muzyczne oraz muzykoterapia multimedialna - głównym celem muzykoterapii jest m.in. wprowadzenie w pogodny nastrój oraz umożliwienie rozładowania napięcia. Muzyka działa aktywizująco, uspokajająco, rozluźniająco, pobudza wyobraźnię, wpływa dobrze na kojarzenie, pozwala integrować się społecznie.

Zajęcia stolarsko- warsztatowe oraz witrażu - uczestnicy mają możliwość wykonywania drobnych prac z drewna.

Pokój wypoczynku - miejsce gdzie każdy z uczestników może poczytać w ciszy i w spokoju wybrane z licznego zbioru książki, ulubione czasopisma a także codzienną prasę. W tym miejscu każdy z uczestników może się położyć i odpocząć

W ramach treningu umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym będą odbywać się następujące treningi:

- trening nauki higieny;

- trening dbałości o wygląd zewnętrzny (kącik piękności);

- trening pamięci;

- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.


W ramach zajęć dodatkowych odbywać się będą zajęcia:

- zajęcia w grupie artystyczno-kabaretowej;

- terapia śmiechem - GELOTERAPIA;

- kącik cukierniczy;

- kącik krawiecko – dziewiarski;

- ludoterapia;

- filmoterapia;

- zajęcia językowo poznawcze z treningiem pamięci;

- spotkania z biblią – mają na celu rozwijanie zainteresowań religijnych, a także wzbogacanie wiedzy teologicznej w oparciu o Pismo Święte;

- klub dyskusyjny;

- ergoterapia;

- zajęcia kulturalno-oświatowe.


W naszym ośrodku prowadzone są również konsultacje ze specjalistami z zakresu:

- pedagogiki;

- gerontopedagogiki;

- oligofrenopedagogiki;

- rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii;

- socjoterapii;

- terapii systemowej;

- psychoonkologii;

- pracy socjalnej.

Informacje o rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Ankieta zgłoszeniowa

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Oświadczenie o danych osobowych

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz

Oświadczenie o dochodach

Ankieta zgłoszeniowa opiekuna

Pobierz

Projekt "Dzienny Dom Opieki drogą do samodzielności i aktywności

Dowiedz się więcej

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Nie uznajemy barier i granic. Dopasowujemy ofertę do każdej osoby. Wszystkie szczegóły pobytu ustalamy indywidualnie, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych przyszłych podopiecznych.


Pobyt w ośrodku bezpłatny tylko w ramach projektu.

Bezpieczna Przystań Dzienny Dom Opieki
ul. Welecka 38, 72-006 Mierzyn

Zadzwoń lub napisz do nas korzystając z poniższego formularza!

© 2020 Bezpieczna Przystań Dzienny Dom Opieki. All rights reserved. Created by MediaHealth

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Więcej